Porady

Rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego – co warto wiedzieć?

Prawne

Rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego – co warto wiedzieć?

Rękojmia odgrywa ważną rolę, gwarantując kupującym bezpieczeństwo i jakość zakupionej nieruchomości. Kiedy decydujesz się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, takie zabezpieczenie staje się niezwykle istotne. 

Czym jest rękojmia w zakresie nieruchomości?

Rękojmia to odpowiedzialność dewelopera względem kupującego mieszkanie za wady fizyczne lub prawne tej nieruchomości. O wadzie fizycznej i prawnej dowiesz się czytając dalej.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej nieruchomości z postanowieniami umowy, np.: nie ma ona właściwości, które nieruchomość tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (art. 556 i nast. KC). Nieruchomość została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – pojawiły się problemy z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi czy też nastąpiło wadliwe wykonanie konstrukcji.

Wada prawna może dotyczyć np. ograniczenia lub zakazu sprzedaży nieruchomości czy też istnienia obciążeń prawami osoby trzeciej, o których kupujący nie wiedział.

Jakie usterki nie są brane pod uwagę przy rękojmi?

Warto zauważyć, że nie wszystkie wady kwalifikują się do skorzystania z rękojmi. Na przykład: typowe ślady normalnego użytkowania, drobne rysy na podłodze czy na ścianach, nie są zazwyczaj uznawane za wady, za które deweloper musi ponosić odpowiedzialność. Podobnie, jeśli wada powstała po przekazaniu nieruchomości np. w wyniku niewłaściwej eksploatacji przez nowego właściciela, niestosowania się do procedur, niedokonywania odpowiednich przeglądów – nie będzie podlegać odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Kiedy można skorzystać z rękojmi?

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wady nieruchomości zostały stwierdzone przed upływem 5 lat od dnia wydania mieszkania kupującemu (wydania kluczy).

Podsumowując, rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego stanowi istotne zabezpieczenie dla kupującego:

– to ochrona przed wadami, które mogą zostać ujawnione na długo po odbiorze mieszkania od dewelopera;

– to prawo do żądania usunięcia wad na koszt dewelopera.

Warto wspomnieć, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Zobacz także: Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

09/05/2024