Porady

Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

Prawne

Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

Decydując się na zakup mieszkania od dewelopera wiele osób zastanawia się, z którą firmą warto podjąć współpracę. Firm budujących obiekty mieszkaniowe jest w Krakowie mnóstwo, nie każdy deweloper zasługuje jednak na zaufanie. Niektóre firmy mają problemy finansowe, inne nie zawsze dotrzymują terminów, jeszcze inne prezentują wątpliwą jakość inwestycji. Jak więc upewnić się, że firma, z którą zamierza się podpisać umowę, jest wiarygodna?

 

Sprawdź dewelopera i jego finanse

Zanim zdecydujesz się na zakup nieruchomości od dewelopera, postaraj się zdobyć następujące informacje:

Dotychczasowe inwestycje firmy – czyli zrealizowane wcześniej przedsięwzięcia. Można poprosić o ich listę, jeśli nie ma jej na stronie internetowej firmy. Warto także zasięgnąć opinii osób, które zamieszkały w wybudowanych przez dany podmiot mieszkaniach. Najlepiej zrobić to osobiście – wypowiedzi w Internecie nie zawsze są uczciwe, a ostra krytyka niekiedy może być próbą zdyskredytowania firmy w oczach klientów.

Finanse firmy – płynność finansowa, sposób finansowania inwestycji (kredyt lub środki własne), zyski za ostatnie inwestycje. Deweloper jest zobowiązany przekazać do wglądu sprawozdania finansowe z działalności za okres ostatnich dwóch lat. Dzięki temu klienci mogą z łatwością ocenić, czy sposób zarządzania finansami jest prawidłowy oraz czy firma jest wypłacalna.

Stan realizacji inwestycji – warto zorientować się, na jakim etapie realizacji jest budynek czy też osiedle, na którym zamierzamy zamieszkać i czy prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Osoby mieszkające w Krakowie i tam właśnie kupujące mieszkanie mogą przejechać się na miejsce budowy i zobaczyć ją na własne oczy. Na tej podstawie można ocenić, czy inwestycja zostanie dokończona terminowo i bez komplikacji.

19/07/2018