Aktualności

Zakup mieszkania – oceń szanse i zagrożenia

Zakup mieszkania – oceń szanse i zagrożenia

Przymierzasz się do zakupu nowego mieszkania w Krakowie lub innym dużym mieście? Pamiętaj, że dokładna analiza jego mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń związanych z inwestycją pomoże Ci w trafnym wyborze nieruchomości, z którą zwiążesz swoją przyszłość.

SWOT, CZYLI ANALIZA MIESZKAŃ WYSTAWIONYCH NA SPRZEDAŻ

Metodą bardzo często wykorzystywaną w różnych procesach decyzyjnych jest analiza SWOT. Skrót ten pochodzi z języka angielskiego i rozwija się w następujący sposób:

Strengths (Mocne strony)

Weaknesses (Słabe strony)

Opportunities (Szanse)

Threats (Zagrożenia)

Te cztery aspekty warto rozważyć przed zakupem mieszkania. Jak to zrobić? Najlepiej w dwóch etapach. Na początku należy wyszukać jak najwięcej mocnych i słabych stron danej nieruchomości, biorąc pod uwagę jej lokalizację, wielkość, układ pomieszczeń, piętro, rodzaj i wiek budynku, standard wykończenia, cenę, sposób zagospodarowania terenu wokół budynku, poziom rozwoju infrastruktury w okolicy oraz inne kwestie, które indywidualnie mogą mieć znaczenie dla kupującego. W ten sposób szybko okaże się, czy przeważają plusy, czy minusy. Następnie warto pomyśleć o potencjale nieruchomości, czyli zastanowić się, jakie szanse mogą wiązać się z jej zakupem (np. możliwość korzystnego wynajmu w przyszłości, wzrost atrakcyjności danej dzielnicy) oraz jakie mogą się pojawić zagrożenia (np. konieczność wymiany instalacji w starszym budownictwie, duży spadek wartości mieszkania w ciągu kilku lat itp.).

SPRAWDŹ TAKŻE JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCI

Dopiero takie spojrzenie na zakup mieszkania pozwoli uzyskać pełen obraz. Wykonanie podobnej analizy dla każdej z rozważanych nieruchomości w bardzo przejrzysty sposób doprowadzi do podjęcia ostatecznej decyzji.

16/05/2018