Aktualności

Polacy wolą mieszkać w mieście

Polacy wolą mieszkać w mieście

Jak pokazują statystyki, większość Polaków woli życie w mieście. Mieszkańcy wsi bardzo często deklarują, że chętnie przenieśliby się do większej miejscowości, natomiast osoby mieszkające w miastach rzadziej od nich wyrażają chęć przeniesienia się na wieś.

6 NA 10 POLAKÓW CHCE MIESZKAĆ W MIEŚCIE

Zgodnie z badaniem CBOS z 2015 roku, 40% Polaków deklaruje, że gdyby miała możliwość zamieszkania w miejscowości o dowolnej wielkości, wybrałaby wieś. Większość z nas (58%) preferuje jednak mieszkanie w mieście. W badaniu podzielono miasta na trzy kategorie:

– małe miasteczka

– miasta średniej wielkości

– duże miasta

W tych pierwszych chciałoby zamieszkać 18% Polaków, podobnie zresztą jak w największych miastach. Miasta średniej wielkości wybrałoby 22% badanych.

MIESZKANIE W MIEŚCIE I NA WSI – WADY I ZALETY

Dlaczego np. mieszkanie w Krakowie, jak i w każdym innym większym mieście w Polsce wciąż jest dla nas atrakcyjniejsze niż mieszkanie na wsi? Wpływa na to bardzo wiele czynników. Jednym z nich są aspekty zawodowe – w mieście znacznie łatwiej jest o pracę, zwłaszcza zgodną z wykształceniem i zainteresowaniami. Warto też zwrócić uwagę na dostępność usług, rozrywek, towarów czy wydarzeń kulturalnych. Co ciekawe, wśród osób, które chcą mieszkać w mieście, największą grupę stanowią osoby młode (do 35. roku życia) oraz osoby z wyższym wykształceniem. Można to uzasadnić tym, że w większych miejscowościach łatwiej jest im znaleźć pracę zgodną z ich kwalifikacjami.

Osoby, które zamiast mieszkania w mieście wybrałyby życie na wsi argumentowały to spokojem i ciszą, z którymi wiąże się taka lokalizacja. Wskazywały też większe bezpieczeństwo oraz możliwość nawiązania bliższych relacji społecznych.

19/04/2018