Aktualności

Kto kupuje nowe mieszkania w Krakowie?

Kto kupuje nowe mieszkania w Krakowie?

Osoby, które zainteresowane są zakupem nowych mieszkań w Krakowie, można podzielić na kilka grup. Dzięki temu można zauważyć pewne prawidłowości rynku mieszkaniowego oraz przewidzieć, jak będzie się on rozwijał w przyszłości.

NOWE MIESZKANIA W KRAKOWIE – KTO JE KUPUJE?

Młode rodziny z Krakowa – to pierwsza grupa osób, która stanowi dużą część klientów z punktu widzenia krakowskich deweloperów. Młode małżeństwa planujące założenie lub powiększenie rodziny bardzo chętnie decydują się na mieszkania w nowym budownictwie, w spokojnych, przyjaznych dzieciom dzielnicach i na osiedlach dostosowanych do ich potrzeb.

Osoby spoza Krakowa – czyli wszyscy ci, którzy postanawiają przeprowadzić się do tego miasta. Bardzo często są to osoby, które tu studiują, a po skończeniu studiów postanawiają osiąść tu na stałe i kupić własne lokum. Dużą podgrupę stanowią też ci, którzy do Krakowa przeprowadzają się w celach zarobkowych, zwykle z mniejszych i oferujących mniej możliwości miejscowości.

Imigranci – czyli osoby z innych krajów, które postanawiają związać swoją przyszłość z Polską. Jest ich coraz więcej, a przybywają do naszego kraju zwykle ze wschodu Europy. Kraków, jako jedno z największych Polskich miast, stwarza im dużo możliwości zatrudnienia. Bogaty rynek nieruchomości umożliwia im zaś wygodne osiedlenie się na stałe.

Wzbogacanie się społeczeństwa i coraz większy napływ osób z zagranicy pozwalają przewidywać coraz większe zainteresowanie nowymi mieszkaniami w Polsce – głównie w Krakowie oraz w innych dużych miastach. W związku z tym kolejne lata będą dla deweloperów z pewnością pracowite, ale także niezwykle korzystne jeśli chodzi o sprzedaż świeżo wybudowanych lokali.

16/05/2018