Porady

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Finansowe

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Ustawa przedłużająca rządowe wakacje kredytowe określa zasady, na podstawie których można skorzystać z programu w 2024 roku. Sprawdź komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić.

Wakacje kredytowe to forma wsparcia dla kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Pozwalają na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Wakacje kredytowe 2024 – zasady  

Aktualna ustawa określa, że raty kredytu hipotecznego będzie można zawiesić dwukrotnie na okres 2-miesięcy:

– od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

– oraz od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wakacje kredytowe  – dla kogo?


Co ważne ustawa o wakacjach kredytowych z 2024 określa kto dokładnie może skorzystać z pomocy:

– osoby posiadające kredyt hipoteczny w PLN, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wartość kredytu nie może przekraczać 1 200 000 zł.

– Kryterium dochodowe: osoby ponoszące wydatki związane ze spłatą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (wskaźnik RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium raty do dochodu.

– Osoby, które zawarły umowę z bankiem przed 1 lipca 2022 r, oraz osoby kończące spłatę kredytu hipotecznego co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wakacje kredytowe – czy warto?

Taka pomoc może znacząco odciążyć domowy budżet. Podczas zawieszenia spłaty, osoba z zaciągniętym kredytem hipotecznym nie płaci rat kapitałowo-odsetkowych.

Co ważne, wakacje kredytowe nie wliczają się do całego okresu zaciągniętego kredytu. Przedłuża się on automatycznie o miesiące, w których nastąpiło zawieszenie rat.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe 2024 należy złożyć w banku, w którym zaciągnięto kredyt. Można to zrobić zazwyczaj pisemnie lub elektronicznie. Bank powinien potwierdzić przyjęcie takie wniosku w ciągu 21 dni od daty otrzymania.

Źródło informacji: gov.pl

13/05/2024