Porady

Bezpieczny Kredyt 2%

Finansowe

Bezpieczny Kredyt 2%

Zasady programu rządowego „Bezpieczny Kredyt 2%”

Zakup własnego mieszkania to spory wydatek, który nierzadko przekracza możliwości finansowe zwłaszcza młodych osób. Rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2%” ma z założenia pomóc w zakupie własnej nieruchomości. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć w nim udział i na jakie dofinansowanie można liczyć?

Kto może wziąć udział w programie?

Na kredyt hipoteczny z dofinansowaniem od państwa mogą liczyć osoby spełniające określone w programie warunki. Jednym z nich jest odpowiedni wiek – dopłaty przysługują wyłącznie osobom do 45. roku życia, które nie mają i nie miały w przeszłości mieszkania lub domu jednorodzinnego, ani spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Zgodnie z założeniami programu, kredyt na mieszkanie z dofinansowaniem rządowym przysługuje więc osobom kupującym nieruchomość po raz pierwszy w życiu. Jeśli o dopłatę starają się małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wymienione wyżej warunki musi spełnić tylko jedno z nich. Kredytobiorca może za to mieć udział w odziedziczonej nieruchomości, o ile nie przekracza on 50%. Oczywiście trzeba też mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Wysokość kredytu w ramach programu

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów o stałej stopie, skorygowanym o marżę banku, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Ma ona przysługiwać przez okres 10 lat. Kredyt z dofinansowaniem w ramach programu rządowego nie może przekraczać kwoty 500 000 zł dla jednej osoby lub 600 000 zł dla małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka. Wkład własny nie może zaś przekroczyć sumy 200 000 zł. W praktyce oznacza to, że korzystając ze wsparcia rządowego będzie można kupić nieruchomość, której cena wynosi maksymalnie 800 000 zł (700 000 zł w przypadku jednego kredytobiorcy). Nie ma przy tym ograniczeń, jeśli chodzi o cenę za mkw takiego mieszkania. Już teraz można znaleźć nowe nieruchomości spełniające warunki programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Są one dostępne m.in. w ramach realizowanych w Krakowie przez Ekopark inwestycji, jak np. Turniejowa 59, Nowa Lipska czy Slow City. Wraz z dofinansowaniem osoby przystępujące do programu będą mogły nabyć mieszkanie o powierzchni przekraczającej nawet 75 mkw. Warto przypomnieć, że we wcześniejszych programach rządowych wspierających zakup nieruchomości obowiązywały limity metrażu lokali mieszkalnych m.in. w zależności od tego czy kredytobiorca miał dzieci.

W jakich sytuacjach uczestnik programu traci prawo do dopłat?

Zgodnie z założeniami programu istnieją pewne sytuacje, w których dopłata do kredytu hipotecznego może zostać utracona. Stanie się tak, jeśli osoba korzystająca ze wsparcia sprzeda mieszkanie, wynajmie je lub kupi inne. Wówczas nie tylko straci ona prawo do dopłat, ale też będzie musiała zwrócić środki otrzymane po sprzedaży lub od momentu rozpoczęcia wynajmu.

Dodatkowa premia

Kredyt hipoteczny z dopłatą od państwa ma pomóc w nabyciu własnej nieruchomości. Dodatkowym ułatwieniem będzie również planowane podniesienie poziomu zdolności kredytowej. Oprócz tego projekt wprowadza także konto oszczędnościowe – dokonanie co najmniej 11 wpłat w ciągu roku o minimalnej wysokości 500 zł zapewni dodatkową premię mieszkaniową. Ma ona wynosić równowartość rocznego wskaźnika inflacji lub wskaźnika określającego zmianę wartości ceny 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przy czym pod uwagę brany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Kredyt hipoteczny 2% ma być dostępny od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2027 roku.

23/03/2023