Aktualności

W jakich sytuacjach można odstąpić od umowy deweloperskiej?

W jakich sytuacjach można odstąpić od umowy deweloperskiej?

Czy jednostronne odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe bez konieczności zapłacenia kary? Tak, ale tylko w kilku ściśle określonych przypadkach opisanych w ustawie deweloperskiej z 2012 roku. Jedna ze stron musi złamać zapisy w umowie, aby druga mogła się z niej wycofać.

ZERWANIE UMOWY DEWELOPERSKIEJ – KIEDY MOŻNA OD NIEJ ODSTĄPIĆ?

Gdy kupujesz mieszkanie, możesz zerwać umowę deweloperską tylko wtedy, gdy:

deweloper nie dostarczy Ci prospektu informacyjnego w formie określonej w ustawie lub gdy zawarte w prospekcie dane nie będą odpowiadały stanowi faktycznemu,

deweloper nie przeniesie na Ciebie praw własności lokalu w terminie określonym w umowie oraz w dodatkowym okresie 120 dni od jego upłynięcia.

jeśli natomiast chcesz wycofać się z umowy z osobistych powodów, musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia kary. Dlatego tak ważne jest, aby decyzji o kupnie mieszkania nie podejmować pod wpływem chwili, ale po dokładnym rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”.

pamiętaj, że w określonych przypadkach także deweloper może jednostronnie odstąpić od umowy. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy:

jako kupujący mieszkanie (lub inny lokal) zalegasz z zapisanymi w umowie wpłatami,

nie stawisz się na odbiór lokalu lub podpisanie dokumentów, na podstawie których przenoszone są prawa własności lokalu.

W tych sytuacjach deweloper każdorazowo musi odczekać 60 dni zanim zerwie umowę. Nie obowiązuje to też w przypadku, gdy na sytuację wpłynęły „siły wyższe”.

Trafnym zabezpieczeniem dla obu stron podpisujących umowę jest dodanie do niej zapisu o dodatkowym terminie, w którym można od niej odstąpić bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Co więcej, wiele osób decyduje się na podpisywanie umowy rezerwacyjnej, która nie nakłada aż tak wielu rygorystycznych obowiązków co standardowa umowa deweloperska.

16/05/2018