Aktualności

Informacje niezbędne w protokole odbioru mieszkania

Informacje niezbędne w protokole odbioru mieszkania

Gdy mieszkanie przekazywane jest osobie, która dokonała jego zakupu, spisywany jest specjalny protokół odbioru, który jest dokumentem potwierdzającym fakt przekazania lokalu do użytku nowego właściciela. W dokumencie tym muszą się znaleźć formalne informacje na temat lokalu i jego stanu. W ten sposób można uniknąć jakichkolwiek niejasności (np. dotyczących wywiązania się obu stron z umowy czy też tego, kto i od kiedy reguluje czynsz i rachunki za zużycie mediów w mieszkaniu).

PROTOKÓŁ ODBIORU MIESZKANIA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Do informacji, które muszą znaleźć się w dokumencie, należą:

Data przekazania – na podstawie której ustala się np., od kiedy zmienia się osoba opłacająca czynsz za mieszkanie.

Strony przekazania – dane nowego właściciela oraz dewelopera (lub występującego w jego imieniu przedstawiciela).

Przedmiot przekazania – czyli dane dotyczące lokalu, takie jak: lokalizacja, kondygnacja, metraż (zaczerpnięty z planu podziału nieruchomości i wpisany do aktu notarialnego).

Numery liczników oraz stan liczników – informacja ta jest niezbędna do ustalenia tego, w jakiej wysokości rachunki musi odprowadzić właściciel (za wcześniejsze użytkowanie mediów, np. na potrzeby sprawdzenia sprawności instalacji, płaci deweloper).

Wyposażenie mieszkania – czyli elementy wykończenia takie jak tynki, wylewki, okna, drzwi, parapety, progi, domofon, włączniki światła itd.

Wszystkie ewentualne usterki (do których musi się odnieść deweloper; ich wpisanie nie jest równoznaczne z uznaniem ich zasadności).

Dodatkowe elementy przekazywane właścicielowi mieszkania, takie jak klucze (i ich ilość), karty gwarancyjne sprzętów zainstalowanych w lokalu, załączone do nich instrukcje obsługi itd.

Warto dopilnować, aby wszystkie te informacje były wpisane w sposób przejrzysty i precyzyjny, dzięki czemu nie wystąpią żadne wątpliwości co do stanu odbieranego przez nowego właściciela mieszkania.

16/05/2018