Aktualności

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Planowane wcześniej zniesienie obowiązku meldunkowego nie dojdzie do skutku. Nowelizacja ustawy od ewidencji ludności przewiduje jednak inne zmiany w przepisach meldunkowych. Zmieniasz mieszkanie w najbliższym czasie? Te informacje mogą Cię zainteresować.

Zmiany w meldunkach – co pojawi się w przepisach?
Najważniejsze regulacje wynikające z podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji dotyczą:

Możliwości meldowania się przez internet. Wypełnienie formularza elektronicznego i załączenie dokumentów takich jak np. akt własności mieszkania (elektronicznych lub skanów) wystarczy, by zameldować lub wymeldować kogoś na pobyt stały i czasowy. Nie będzie konieczności osobistego odwiedzania urzędu.

Uproszczonych formularzy meldunkowych. Za pomocą jednego formularza (a nie oddzielnych, jak do tej pory) będzie można dokonać zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego oraz zameldowania na pobyt czasowy z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego. Pozwoli to zaoszczędzić czas i ograniczy formalności.

Meldowania cudzoziemców i przyznawania im numeru PESEL. Odtąd obywatel obcego państwa meldujący się na terytorium Polski będzie automatycznie otrzymywał identyfikator PESEL. Dotychczas konieczne było składanie oddzielnego wniosku o jego przyznanie. Dzięki temu władze administracyjne będą mogły gromadzić bardziej precyzyjne dane na temat cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018. Warto, aby zapoznały się z nią osoby planujące zmianę mieszkania. Choć obowiązek meldunkowy pozostaje, to procedura ma być łatwiejsza, szybsza i mniej biurokratyczna. I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie!

16/05/2018