Aktualności

Nowelizacja ustawy: meldunki nadal obowiązkowe

Nowelizacja ustawy: meldunki nadal obowiązkowe

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, podpisana właśnie przez prezydenta, podtrzymuje obowiązek meldunkowy, jednak wprowadza kilka innych istotnych zmian. Wszyscy, który z najbliższym czasie planują przeprowadzkę do nowego mieszkania, powinni się z nimi zapoznać.

Co się zmieni w przepisach dotyczących meldunków?

Choć planowane wcześniej zniesienie obowiązku meldunkowego nie będzie miało miejsca, to szykują się inne istotne zmiany:

Meldowanie przez internet – zamiast odwiedzać urząd osobiście, będzie można wypełnić formularz elektronicznie, załączając do niego niezbędną dokumentację (np. potwierdzającą własność mieszkania) bądź jej skany. Procedura stanie się dzięki temu szybsza i bardziej przyjazna.

Połączone formularze. W przypadku meldowania kogoś na pobyt stały i jednoczesnego wymeldowania z pobytu tymczasowego oraz odwrotnie – meldowania na pobyt czasowy i wymeldowania z pobytu stałego – będzie można użyć jednego formularza, a nie – jak wcześniej – oddzielnych.

Przyznawanie numeru PESEL zameldowanym cudzoziemcom. Dotychczas cudzoziemiec meldujący się na terytorium Polski bez identyfikatora PESEL o jego przyznanie musiał ubiegać się osobno. Teraz natomiast przy zameldowaniu cudzoziemca PESEL zostanie mu przyznany automatycznie.

 

Czy dzięki tym zmianom w przepisach osoby przeprowadzające się do nowych mieszkań będą miały mniej formalności na głowie? Miejmy nadzieję, że tak i że nowe procedury przyniosą same korzyści. Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2018 roku.

19/04/2018